Equipament i material per a Kàrting

Equipament i material per a Kàrting

Documentació

Pilotar un kart sense entrar en competició no implica estar federat però s’ha de tenir en compte que s’ha de fer en circuits permanents (en cap altre lloc) que ofereixin garanties i amb les pòlisses d’assegurances en vigor. Les assegurances de pista solen cobrir, encara que resulta imprescindible repassar, danys físics del pilot i responsabilitat civil per l’ús del circuit. Pregunteu què cobreix i què no cobreix la pòlissa de l’assegurança, encara que resulta molt aconsellable tenir assegurances personals addicionals i molt especialment l’atenció mèdica. Tot i que en alguns països (a Gran Bretanya, per exemple) ja existeixen companyies que asseguren el kart. El material no sol estar cobert per cap pòlissa, excepte el robatori quan es contracta el dipòsit en circuit, de manera que qualsevol dany significa que el propietari haurà de pagar-ho.

Per competir en proves oficials cal tenir la llicència de pilot de la categoria apropiada i el reconeixement mèdic corresponent. Aquestes llicències, com d’altres, es tramiten a través de la Comissió Territorial d’Karting corresponent, adjuntant la documentació necessària i pagant les taxes necessàries. Els pilots menors d’edat necessitaran una autorització paterna per obtenir la llicència.

Un altre permís necessari (sobretot en les competicions nacionals) és la Llicència de Concursant, obligatòria per a inscriure un kart en competició. Hi ha llicències de concursants, d’escuderies, d’empreses o individuals. Qui competeixi a títol individual necessita una llicència de concursant encara que sigui el mateix pilot qui s’inscrigui el kart. Els pilots menors d’edat no poden inscriure el seu kart ja que el concursant individual ha de ser major d’edat, de manera que necessita un concursant que li inscrigui bé sigui el seu pare, la seva mare, el cap d’equip, o un amic.

Finalment, cada mecànic ha de tenir Llicència d’Assistència obligatòria per a la seva acreditació en carreres. No és necessària per al pilot que exerceixi de mecànic en el seu kart i no necessiti ningú que l’assisteixi.

Les llicències inclouen assegurança de danys físics i de responsabilitat civil amb cobertura durant els entrenaments oficials i els desenvolupaments de carreres. No així els entrenaments privats fora de carreres, que han de ser coberts pel pilot o l’assegurança del circuit.

Una altra documentació que pot ser requerida pels comissaris de carrera són les fitxes d’homologació de xassís i motors. Tot i que els models homologats són prou coneguts i rares vegades són requerits, els pilots han de tenir aquestes homologacions obligatòriament. En cas que el venedor no les lliuri juntament amb el kart es poden descarregar a Internet sense problema.

Equipament del pilot

El més essencial, en qualsevol modalitat de pràctica del Karting, és un casc. En competició és indispensable que el casc sigui integral i homologat. La prudència recomana no escatimar massa la despesa en aquest element i comprar un bon casc. Tingueu en compte que és el punt més important en la seguretat del pilot i no s’ha de regatejar amb la integritat física. Aneu amb compte amb l’homologació i busqueu marques que us ofereixin una garantia de qualitat. Els cascos de qualitat no solen ser barats precisament, però és possible trobar algunes bones ofertes en cases especialitzades.

Pareu atenció a les dates d’homologació i de fabricació que solen figurar estampades o en l’etiqueta interior. Certs compostos tenen una caducitat i us podeu portar una sorpresa si compreu com a nou un casc que pot haver estat emmagatzemat durant mesos o anys. No compreu un casc de segona mà perquè és difícil tenir una garantia de quina ha estat la seva història. Proveu com us senti abans de comprar-lo, no ha de prémer massa però tampoc que ballar excessivament. El millor és que us ho poseu i, mentre algú us ho subjecta, intenteu moure el cap en tots els sentits. Si podeu moure-dins el casc, significa que és massa gran.

Gairebé immediatament sorgeix la idea de decorar o personalitzar el casc, com ho fan els pilots professionals, però tant les pintures com els adhesius poden atacar la seva estructura i crear punts febles en la mateixa. Comproveu prèviament de quins materials està fet, si admet o no decoració, si té caducitat, etc. Assesoreu prèviament quin tipus de pintures poden aplicar-se sense danyar el casc i si us ho podeu permetre és millor que el porteu a un professional.

Cuideu el vostre casc. És millor evitar tota mena de cops, que poden danyar o ratllar la superfície. Procureu transportar-lo a la seva funda, i si no disposeu d’ella en una bossa o caixa. Limpiadlo amb compte, especialment la pantalla. No és mala idea tenir una visera de recanvi ja que pot ratllar-se i és possible que, en anar a comprar una altra, hagi canviat el model del casc i no es trobi la pantalla adequada. Per als pilots sensibles a la llum disposar de viseres fumades pot resultar una bona idea.

Un altre element, necessari en competició, és la roba de carreres i el reglament especifica que ha de ser de teixits homologats. No cal un mico ignífug en Kàrting ja que el perill de foc és baix, però si ha d’oferir una bona protecció a la fricció, en cas de sortir acomiadat, ia la calor del motor. Encara que aquest element no sigui obligatori per a la pràctica fora de competició, és bo estar perfectament protegit igualment en els entrenaments ja que un accident pot succeir també fora de les carreres. Pareu més atenció a la qualitat de la roba i la protecció que ofereix que al cridaner dels seus colors.

Els guants són també obligatoris. El reglament, i el sentit comú, especifiquen que siguin guants tancats i que cobreixin a mig camí del colze. Es poden utilitzar guants de competició automobilística, però no de moto, ja que solen ser excessivament gruixuts i entre altres coses no permeten el tacte suficient per poder ajustar els cargols del carburador en marxa.

En competició s’especifica que el pilot ha de portar botes que cobreixin el turmell i que ofereixin la necessària protecció. Tot i que les botes específiques per automobilisme o karting solen ser més cares no recomano botes de carrer ja que no es disposarà del mateix tacte amb els pedals.

El reglament exigeix que l’equipament del pilot ha d’estar en bon estat, net i polit. Mantenir-lo en aquestes condicions ha de ser una pràctica habitual en un pilot, encara que pugui resultar difícil quan a més es realitzen tasques de mecànic. La roba de mecànic pot ajudar a mantenir el de carrera net.

Existeixen més elements útils per al pilot, encara que no obligatoris. Una armilla protector limita els danys que produeixen els cargols del seient i blinda les costelles d’un possible cop. Un collarí de coll, que no impedeixi el moviment, el protegeix enfront de cops i abast d’un altre cotxe al mateix temps que serveix per donar suport al casc limitant el cansament. Un visor rotatiu permet una visió més clara rodant en pluja. Protectors de màniga per evitar una possible cremada amb el motor, roba impermeable per pluja, etc.

La seguretat és el primer, no ho oblidis.

Eines

Per al manteniment i ajust del kart cal tenir un cert nombre d’eines imprescindibles, encara que existeixen també algunes més sofisticades o específiques que resultaran útils depenent de la involucració en la mecànica.

Convé que les eines siguin de bona qualitat encara que el seu preu pugui ser algunes vegades dissuasori. Resulta molt més car tenir una clau que arrodoneixi les femelles, els caps dels cargols o la pròpia eina. D’altra banda no us podeu arriscar a que es doblin o es parteixin en canviar una peça entre dues mànegues d’una carrera.

Les eines bàsiques i pràcticament imprescindibles són claus Allen, claus fixes planes, clau de bugies, carro porta kart, tacòmetre indicador de revolucions i temps, etc.

Recanvis

Els recanvis i materials a tenir per a un possible i ràpid canvi són:

  • Cargols i femelles de diferents calibres segons xassís i motors, (femelles autoblocants de 13 i normals de 10 són habituals).
  • Volanderes petites i mitjanes.
  • Brides de plàstic.
  • Separadors per a les rodes davanteres.
  • Cables d’accelerador (tingueu 2 de recanvi).
  • Bugies (tingueu sempre una a mà).
  • Molls d’escapament (llargs i curts).
  • Molls de carburador.
  • Corones de diferents mides
  • Cadenes

Els recanvis varien molt segons les possibilitats econòmiques i el grau d’involucració en carreres. Se solen portar fuites, volants, porta corones, boixes, pneumàtics de recanvi o un xassís complet addicional. Els equips més punters es presenten amb diversos xassís, motors, jocs de llantes, etc. no és una cosa inusual en la disputa per la classificació en un campionat important.

Deixa un comentari