Significat de les banderes en kàrting

Significat de les banderes en kàrting

És obligació dels pilots conèixer el codi de banderes i la seva interpretació, com així també els reglaments particulars i generals de la prova.

Els senyals transmeses als pilots per mediació de les banderes han de ser respectades sense dilació. La falta de respecte a aquests senyals podrà ser sancionada fins amb la desqualificació de la prova.

Bandera vermella

Detenció dels entrenaments o de la cursa ja sigui per un accident o per raons meteorològiques.


Bandera groga

Perill, no es permet l’avançament i s’ha de de reduir la velocitat.


Bandera verda

El perill ha passat i es pot tornar a avançar.


Bandera blava

En entrenaments el pilot ha de cedir el pas a un cotxe més ràpid al qual es precedeix. En carrera el pilot va ser superat per un altre pilot que almenys ha realitzat una volta més.


Bandera blanca

Hi ha un vehicle lent en pista.


Bandera vermella i groga

Existència en la pista d’un element que causa disminució de l’adherència (per exemple oli).


Bandera negra amb un cercle taronja

Indica al pilot que el seu vehicle té problemes mecànics que poden constituir un perill per als altres competidors i per a ell mateix, per la qual cosa haurà d’entrar a boxes el més aviat possible. Un cop solucionats els problemes podrà tornar a sortir a pista.


Bandera blanca i negra

Advertència per maniobra antiesportiva: el pilot ha realitzat una maniobra antiesportiva i es rep aquesta sanció. Es presenta una sola vegada, i si el competidor reincideix en la falta se li mostrés la bandera negra.


Bandera negra

Exclusió total de la prova.


Bandera a quadres

Final de la cursa o, si s’escau, de cadascuna de les sessions de la competició.

Deixa un comentari